Nejlepší reklama je ta, která se nejlépe pamatuje:

Reklama patří mezi tzv. placenou formu neosobní komunikace, jejímž hlavním cílem je v prvé řadě informovat potenciální zákazníky a samozřejmě ovlivnit jejich chování. Výzkumy prokázaly, že statickou reklamu sleduje zákazník jen po velmi krátkou dobu 1-3 sekundy. Na rozdíl pohyblivá reklama (video) jej dokáže upoutat až na dobu 60 sekund a patří bezesporu mezi jednu z nejúčinnějších forem reklamy. Reklamní video spoty patří mezi neodmyslitelnou součást dnešního světa. S reklamními videi se setkáváme na TV obrazovkách, na internetových stránkách a na velkoplošných obrazovkách v obchodních domech, nádražích, na sportovních stadionech, apod.

Je nutné podotknout, že reklamní videa patří mezi nejpřitažlivější reklamní vizuální formáty, poskytují dokonalý vizuální zážitek a potenciálním zákazníků můžete během několik vteřin sdělit velké množství informací. Mezi hlavní výhody video reklamy patří bezesporu vysoká zapamatovatelnost, možnost okamžité aktualizace vysílaného reklamního spotu na rozdíl od reklamy v podobě plakátu a billboardů, vysoký počet opakování reklamních spotů do hodiny a rozsáhlé oslovení velkého počtu různorodých skupin populace. Video reklamy využíváme ve všech oblastech reklamy, pro propagaci firem, výrobků, k inzerci, při příležitosti konání koncertů, divadelních představení, sportovních utkání, náboru zaměstnanců, při krizových situacích, k informovanosti obyvatelstva o aktuálním dění v republice a ve světě, apod.

Zapamovatelnost reklamy:

graf

Video reklama ……….91%

Denní tisk ……………..45%

Billboard …….………..41%

Časopis ……….……….29%

Rozhlas ………….…….25%

Jinde ………….………14%

Proč investovat do video reklamy:

Dost z vás si určitě položilo podobnou otázku typu: ,,Proč vlastně mít reklamu?“. Odpověď je jednoduchá. Aby jste vydělávali peníze. Ano, jediným účelem reklamy je přimět více lidí, aby si mnohem častěji kupovali více vašich výrobků či služeb a utratili při tom více peněz. To je jediný důvod, proč investovat do reklamy.

Reklama není žádná věda, je to důležitá součást každého podnikání. Úkolem reklamy je vytváření takových opatření, která přimějí více lidí k tomu, aby si mnohem častěji kupovali více Vašich produktů a Vaše firma tím vydělala více peněz.

Video reklama není výdaj:

Uvědomte si, že reklama je investicí. Pokud si uvědomíte, že reklamu děláte proto, aby jste více prodávali, potom i finance, které v souvislosti s reklamou utratíte, budete považovat za investici, nikoli za výdaje.

Video návod:

Dnes je účelné obohacovat webové stránky produktovými videi, která návštěvníky webu (potencionální zákazníky) informuje nejen o vlastnostech nabízeného zboží (službách), ale zejména slouží jako návod k použití. Lidé dnes nechtějí číst rozsáhlé textové návody, kterým mnozí ani neporozumí. Takto fungují převážně úspěšné společnosti, které už netisknou žádné rozsáhlé návody k použití (což stojí dost peněz), ale umístí na svůj web k nabízenému produktu nebo službě (třeba v E-SHOPU) video a (i ve více jazykových mutacích) a nemusí dál nic řešit.

Ke zboží přibalí jen malý černobílý letáček (stručný návod), protože to vyžaduje zákon. Tento postup má krom primárního účelu (video návodu) i sekundární účel, protože i když si zákazník vaše zboží již koupil, tak díky video návodu se (musí) na vaše webové stránky opět vrátit a video si pustit. Nejen, že tím zvyšuje návštěvnost vašich stránek, ale hlavně může být upoután dalším zbožím, které si následně zakoupí.

Například u pleťových krémů si dokážu představit video, které v několika sekundách představí konkrétní produkt a následně je obrazově i textem a mluveným slovem popsána jeho aplikace do pokožky (jak se nanáší, kdy, za jakých podmínek, čemu se vyvarovat, atd.).

Žena, která si váš produkt zakoupí a bude jej chtít doporučit třeba kamarádce, tak jí nikdy nepošle vytištěný návod k použití, ale jen jí mailem pošle webovou adresu, kde kamarádka ve vašem E-SHOPU video najde. Kamarádku to navede do vašich webových stránek a tím jste zcela bez námahy a dalších marketingových nákladů získali dalšího potencionálního zákazníka.

Přejeme mnoho obchodních úspěchů.


TEL.: (+420) 608 309 022, 606 458 100 | E-MAIL: info@kvmedia.cz