Stručná nápověda:

Vložení nového klienta: napište IČO (8-mi znakové číslo), oficiální název společnosti a vyberte jméno obchodníka. Pak potvrďte tlačítkem “Uložte záznam“. Nový klient se objeví v databázi. Nesmíte do IČa vkládat mezery!

Lustrace duplicitního záznamu: napište všechny záznamy podle předchozího odstavce a potvrďte tlačítkem “Uložte záznam“. Systém nahlásí, že uvedené IČO již existuje v databázi. Pokud IČO v databázi není, tak systém nového klienta uloží. Podmínkou je, aby IČO bylo zadáno přesně!

________________________________________________________________________

[pdb_signup]

________________________________________________________________________

Databáze

[pdb_list]

________________________________________________________________________