app_slozka film

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní cena za službu je vždy závislá na požadavcích klienta  a náročnosti výroby.

Firemní prezentace


1.  REKLAMNÍ SPOT (možné využití: WEB stránky, FACEBOOK, PC, TV, atd.)

Doba sestříhaného záznamu: do 1 minuty

Celková cena od: 5.000,- Kč+ příplatky za speciální služby a techniku (jeřáby, letecké záběry, namluvení komentáře, atd.)

Služba obsahuje:

Domluvení základních bodů scénáře

Natočení: rozhovory, exteriér, interiér (v místě provozovny, obchodu, kanceláře, atd.)

Namluvení komentáře: zpravidla si namlouvá klient sám (možné dodat profesionální hlas)

Sestříhání (postprodukce)

Grafické a zvukové zpracování (postprodukce)

1x korektůra klientem (náhled finální podoby)

Uložení na médium (1x web formát + 1x formát HD)

 


2.  REKLAMNÍ VIDEO (možné využití: WEB stránky, FACEBOOK, PC, TV, atd.)

Doba sestříhaného záznamu: cca 2 – 4 minuty (dle požadavku)

Celková cena od: 7.000,- Kč+ příplatky za speciální služby a techniku (jeřáby, letecké záběry, namluvení komentáře, atd.)

Služba obsahuje:

Domluvení základních bodů scénáře

Natočení: rozhovory, exteriér, interiér (v místě provozovny, obchodu, kanceláře, atd.)

Namluvení komentáře: zpravidla si namlouvá klient sám (možné dodat profesionální hlas)

Sestříhání (postprodukce)

Grafické a zvukové zpracování (postprodukce)

1x korektůra klientem (náhled finální podoby)

Uložení na médium (1x web formát + 1x formát HD)

 


3.  SPONZOR TV PROGRAMU / POŘADU (možné využití: WEB TV, TV)

Doba sestříhaného záznamu 10 s

Celková cena od: 5.000,- Kč+ příplatky za speciální služby a techniku (jeřáby, letecké záběry, namluvení komentáře, atd.)

Služba obsahuje:

Domluvení základních bodů scénáře

Klient dodá: texty + grafiku

Namluvení komentáře: zpravidla si namlouvá klient sám (možné dodat profesionální hlas)

Grafické a zvukové zpracování (postprodukce)

1x korektůra klientem (náhled finální podoby)

Uložení na médium (1x web formát + 1x formát HD)

 


4.  INJEKTÁŽ DO TV POŘADU  (možné využití: WEB TV, TV)

Doba sestříhaného záznamu: cca  5 s

Celková cena od: 3.000,- Kč*

Služba obsahuje:

Domluvení základních bodů scénáře

Klient dodá: texty + grafiku

Grafické a zvukové zpracování (postprodukce)

1x korektůra klientem (náhled finální podoby)

Uložení na médium (1x web formát + 1x formát HD)


Rodinná událost (svatba, oslava)

Při objednání natočení rodinné události můžete dodat i vlastní scénář s návrhem výsledného videa.


1. CLIP

Doba sestříhaného záznamu: cca 3 – 5 minut

Celková cena od: 5.000,- Kč+ příplatky za speciální služby a techniku (jeřáby, letecké záběry, atd.)

Služba obsahuje:

Domluvení základních bodů scénáře

Natočení: průběh obřadu (příchod, obřad, gratulace, odchod)

Sestříhání (postprodukce)

Uložení na médium (1x web formát + 1x formát HD)

 


2. STANDARD + CLIP (bonus)

Doba sestříhaného záznamu: cca 10 – 15 minut

Celková cena od: 7.000,- Kč+ příplatky za speciální služby a techniku (jeřáby, letecké záběry, atd.)

Služba obsahuje:

Domluvení základních bodů scénáře

Natočení: přípravy před odjezdem na obřad, průběh obřadu (oblékání snoubenců, zdobení aut, příchod, obřad, gratulace, odchod)

Sestříhání (postprodukce)

Uložení na médium (1x kopie formát DVD + 1x kopie formát HD na DVD)

 


3. PREMIUM + CLIP (bonus)

Doba sestříhaného záznamu: cca 30 minut

Celková cena od: 10.000,- Kč+ příplatky za speciální služby a techniku (jeřáby, letecké záběry, atd.)

Služba obsahuje:

Domluvení základních bodů scénáře

Natočení: přípravy před odjezdem na obřad, průběh obřadu (oblékání snoubenců, zdobení aut, příchod, obřad, gratulace, odchod), příchod na hostinu, průběh hostiny, zábava na hostině

Sestříhání (postprodukce)

Uložení na médium (1x kopie formát DVD + 1x kopie formát HD na DVD)

 


Převod formátu videa


1. kopírování záznamu z VHS kazety na DVD

Celková cena od: 300,- Kč* / 1x kazeta

Služba obsahuje:

Kontrola použitelnosti VHS kazety

Kopírování + uložení obsahu VHS kazety na médium DVD (1x kopie DVD)

 


2. kopírování záznamu z filmu 8 mm na DVD

Celková cena od: 500,- Kč* / 1x kotouček filmu

Služba obsahuje:

Kontrola použitelnosti filmu 8 mm

Kopírování + uložení obsahu filmu 8 mm na médium DVD (1x kopie DVD)

 


* Částky jsou uváděny bez DPH

 


TEL.: (+420) 608 309 022, 606 458 100 | E-MAIL: info@kvmedia.cz